Το Webb εντόπισε τυχαία έναν εξαιρετικά μικρό αστεροειδή

Διεθνής ομάδα αστρονόμων εντόπισε ένα πολύ μικρό, άγνωστο έως τώρα, νέο σώμα στην Ζώνη των αστεροειδών, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Ο εντοπισμός έγινε τυχαία, κατά την διάρκεια βαθμονόμησης του οργάνου MIRI του τηλεσκοπίου και πρόκειται για το μικρότερο αντικείμενο που έχει παρατηρήσει το Webb.

Στο Ηλιακό μας Σύστημα γνωρίζουμε πάνω από 1,1 εκατομμύρια τέτοια μικρά σώματα, απομεινάρια της δημιουργίας του, πολλά από τα οποία θα μελετήσει στο υπέρυθρο φάσμα το Webb εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας, ενώ παράλληλα θα ανακαλύψει και αρκετά, άγνωστα έως τώρα.

Οι παρατηρήσεις που αποκάλυψαν το νέο σώμα δεν ήταν μέρος έρευνας νέων αστεροειδών, αλλά ήταν εικόνες βαθμονόμησης του γνωστού αστεροειδούς (10920) 1998 BC1.

Οι ερευνητές τις θεώρησαν αποτυχημένες καθώς ο στόχος ήταν υπερφωτισμένος και η στόχευση λανθασμένη. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιήθηκαν στην δοκιμή νέας τεχνικής προσδιορισμού της τροχιάς και του μεγέθους του αστεροειδούς, σε συνδυασμό με παρατηρήσεις επίγειων τηλεσκοπίων και του δορυφόρου Gaia.

Κατά την διάρκεια ελέγχου των εικόνων, εντοπίστηκε, στο ίδιο πεδίο, ο νέος μικρός αστεροειδής, διαμέτρου 100-200 μέτρων, στην εσωτερική περιοχή της ζώνης των αστεροειδών.

Ο εντοπισμός τόσο μικρού σώματος είναι σημαντικός, καθώς μέχρι τώρα η μελέτη σωμάτων μικρής διαμέτρου είχε πολλές δυσκολίες σε σχέση με τις παρατηρήσεις μεγαλύτερων αστεροειδών.

Το Webb όμως έχει την δυνατότητα παρατήρησης σωμάτων με διάμετρο κάτω του χιλιομέτρου, παρέχοντας έτσι δεδομένα που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των μοντέλων δημιουργίας του Ηλιακού Συστήματος.

Επιπλέον είναι προφανής η ικανότητα ανακαλύψεων νέων αστεροειδών ακόμη και στις σύντομες παρατηρήσεις του οργάνου MIRI στο επίπεδο του Ηλιακού Συστήματος.

Για να εξακριβωθεί εάν το νέο σώμα ήταν άγνωστο έως τώρα, θα χρειαστούν και άλλες παρατηρήσεις για τον καλύτερο προσδιορισμό της τροχιάς του.

https://esawebb.org/news/weic2304/

Η δημοσίευση στο Astronomy & Astrophysics