Το Webb αποκαλύπτει για πρώτη φορά το προφίλ της ατμόσφαιρας ενός εξωπλανήτη!

Το τηλεσκόπιο στράφηκε ξανά προς τον αέριο γίγαντα εξωπλανήτη WASP-39 b και μας έδωσε το πρώτο μοριακό και χημικό προφίλ της ατμόσφαιρας του, αποκαλύπτοντας την παρουσία νερού, διοξειδίου του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, νατρίου και καλίου, καθώς και ενδείξεις νεφών. 

Οι νέες παρατηρήσεις αποτελούν την επιβεβαίωση παλαιότερων, όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα σαφή στοιχεία διοξειδίου του άνθρακα σε έναν πλανήτη έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα. 

Τα τελευταία ευρήματα αναδεικνύουν την  ικανότητα του τηλεσκοπίου να παρατηρεί όλους τους τύπους εξωπλανητών, συμπεριλαμβανομένων ατμοσφαιρών μικρότερων, βραχωδών πλανητών, όπως του συστήματος TRAPPIST-1.

Το χημικό προφίλ του εξωπλανήτη WASP-39 b υποδηλώνει ότι ο γιγάντιος πλανήτης σχηματίστηκε από συγκρούσεις και συγχωνεύσεις μικρότερων σωμάτων, ενώ η αναλογία οξυγόνου – άνθρακα τοποθετεί το σημείο σχηματισμού του μακριά από το μητρικό αστέρι.

https://esawebb.org/news/weic2221/

Η σύνθεση της ατμόσφαιρας του WASP-39 b