Ακύρωση της εκδήλωσης: Παρατήρηση στην πράξη, 16 Ιουνίου 2018