Για την εγγραφή σας σαν μέλος στον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την έντυπη φόρμα στα γραφεία του Ομίλου.

Πριν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, διαβάστε το καταστατικό του Ομίλου.

Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μέλους στον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας

Μέλος γίνεστε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο και είστε οικονομικά τακτοποιημένοι με την ετήσια συνδρομή των 50 Ευρώ (25 Ευρώ για τους φοιτητές).

Τρόποι πληρωμής της συνδρομής στον Όμιλο φίλων Αστρονομίας