Σεμινάρια στον ΟΦΑ 2008-2009

4/10/08Σύμπαν και Αστρονομία – Γενική εισαγωγή
11/10/08Ουράνια σφαίρα – Εποχές – Κινήσεις Γης – Εισαγωγή στην Ουρανογραφία
18/10/08Ουρανογραφία Β’ – Χάρτες, επιπεδόσφαιρα, κατάλογοι
1/11/08Ηλιακό Σύστημα Α’ – Δημιουργία, γενικά χαρακτηριστικά, πλανητικές τροχιές
8/11/08Αστροπάρτυ
15/11/08Η Μυθολογία των αστερισμών
22/11/08Γη
29/11/08Ήλιος
6/12/08Σελήνη
13/12/08Ηλιακό Σύστημα Β’ – Οι πλανήτες αναλυτικότερα
20/12/08Διάλεξη
10/1/09Μικρά σώματα του Ηλιακού Συστήματος – Κομήτες, αστεροειδείς, μετεωρίτες
17/01/09Άστρα – Γέννηση, χαρακτηριστικά, εξέλιξη, θάνατος