Εικόνες σε πραγματικό χρόνο

Εικόνες σε πραγματικό χρόνο από τροχιακά και επίγεια τηλεσκόπια:

Ηλιακές κηλίδες
SOHO EIT 171 Latest Image
SOHO LASCO C3 Latest Image
Το ηλιακό στέμμα από το MLSO
Η θέση του ISS

Ζωντανή εικόνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: