Η πρώτη ανακάλυψη δορυφόρου αστεροειδούς από Ευρωπαίους ερασιτέχνες αστρονόμους

Η πρώτη ανακάλυψη δορυφόρου αστεροειδούς από Ευρωπαίους ερασιτέχνες αστρονόμους. Ένας απο τους δύο που παρατήρησε τον δορυφόρο του αστεροειδούς είναι Έλληνας. Ο αστεροειδής (5457) Queen’s έχει τουλάχιστον ένα δορυφόρο

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, η ομάδα παρατηρητών από την Ελβετία, την Τσεχία και την Πολωνία παρατήρησε μια απόκρυψη αστέρα από τον αστεροειδή (5457) Queen’s. Σε μια από τις παρατηρήσεις, ο ερασιτέχνης αστρονόμος Jan Mánek, μέλος της Αστρονομικής Εταιρείας της Τσεχίας, παρατήρησε μια διπλή πτώση στη φωτεινότητα του αστεριού. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τη διπλή φύση του αστεροειδούς.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε από τον Έλληνα ερασιτέχνη αστρονόμο Serge Dramonis απο την Αθήνα, όταν ο αστεροειδής απέκρυψε ένα άλλο αστέρι στους Ιχθείς.

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση στις 16 Νοεμβρίου 2023.

Πως έγινε η ανακάλυψη

Ο Jan Mánek παρατήρησε μια απόκρυψη αστέρα από τον αστεροειδή (5457) Queen’s διάρκειας 1,67 δευτερολέπτων. Κλάσματα του δευτερολέπτου αργότερα, το άστρο αποκρύφθηκε δεύτερη φορά για 0,20 δευτερόλεπτα, ένα σημάδι ύπαρξης δορυφόρου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου ο αστεροειδής απέκρυψε ένα άλλο αστέρι στους Ιχθείς, φαινόμενο που καταγράφηκε από τον Serge Dramonis, διάρκειας 0,21 δευτερολέπτων για τον δορυφόρο και 1,43 δευτερολέπτων για τον αστεροειδή, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη του δορυφόρου.

Η ανάλυση αυτής της μέτρησης από τον Dr. Christian Weber (IOTA/ES) αποκάλυψε ελάχιστες διαμέτρους 17,5 χιλιομέτρων (+/- 0,5 km) για τον αστεροειδή και 2,8 χιλιομέτρων (+/-0,5 km) για τον δορυφόρο.

https://www.iota-es.de/queen.html

Η διπλή πτώση της φωτεινότητας κατά την διάρκεια της απόκρυψης στην καταγραφή του Jan Mánek
Οι καταγραφές των διαφορετικών παρατηρήσεων και το προφίλ του αστεροειδούς και του δορυφόρου που προέκυψε
Η καταγραφή του Σ. Δραμώνη από την Αθήνα