Έκλειψη παρασκιάς Σελήνης, 25 Μαρτίου 2024

Η πρώτη έκλειψη για το 2024 είναι μια έκλειψη παρασκιάς της Σελήνης, ορατή στην Αμερική, δυτική Αφρική, δυτική Ευρώπη και ανατολική Αυστραλία και μη ορατή στην Ελλάδα, καθώς η Σελήνη θα έχει δύσει στις 06:26.

Πρόκειται για μια βαθιά έκλειψη παρασκιάς με μέγεθος 0.9577 (το ποσοστό της σεληνιακής διαμέτρου που καλύπτεται από την παρασκιά) και με διάρκεια 279,9 λεπτών.

Οι χρόνοι της έκλειψης

Αρχή έκλειψης παρασκιάς: 06:53:09 ώρα Ελλάδας

Μέγιστο έκλειψης: 09:12:51

Τέλος έκλειψης: 11:32:01

Η αρχή και το τέλος μιας έκλειψης παρασκιάς δεν είναι αντιληπτά στο μάτι, κάτι που συμβαίνει όταν τα 2/3 περίπου της Σελήνης έχουν εισχωρήσει στην παρασκιά και σταδιακά πέφτει η φωτεινότητα της.

Στο μέγιστο της έκλειψης, η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζενίθ πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, 800 χιλιόμετρα δυτικά των νησιών Γκαλαπάγκος.

Η έκλειψη ανήκει στον Σάρο 113, ο οποίος αποτελείται από 71 σεληνιακές εκλείψεις (17 παρασκιάς, 41 μερικές και 13 ολικές) και διαρκεί από το 888 μ.Χ. έως το 2150

Animation από το https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2024-march-25

Στοιχεία της έκλειψης

Μέγεθος έκλειψης παρασκιάς: 0.95767

Μέγεθος έκλειψης σκιάς: -0.13044

Γάμμα: 1.06098

Έψιλον: 0.9564°

Λίκνιση Σελήνης: l -1.6°, b -1.2°, c 21.8°

Ακτίνα παρασκιάς: 1.1835°

Ακτίνα σκιάς: 0.6490°

Μέγεθος έκλειψης παρασκιάς: το ποσοστό της σεληνιακής διαμέτρου που αποκρύπτεται από την παρασκιά της Γης την στιγμή της μέγιστης έκλειψης. Μικρότερο από 1.0 για μερικές εκλείψεις παρασκιάς και ίσο ή μεγαλύτερο από 1.0 για ολικές εκλείψεις παρασκιάς, για τις περισσότερες μερικές εκλείψεις και για όλες τις ολικές εκλείψεις Σελήνης.

Μέγεθος έκλειψης σκιάς: το ποσοστό της σεληνιακής διαμέτρου που αποκρύπτεται από την σκιά της Γης την στιγμή της μέγιστης έκλειψης. Μικρότερο από 1.0 για μερικές εκλείψεις, μικρότερο από 0.0 για εκλείψεις παρασκιάς και ίσο ή μεγαλύτερο από 1.0 για ολικές εκλείψεις.

Γάμμα: η ελάχιστη απόσταση, σε ακτίνες Γης, του κέντρου του σεληνιακού δίσκου από το κέντρο της σκιάς της Γης την στιγμή της μέγιστης έκλειψης.

Έψιλον: η ελάχιστη φαινομενική γωνιακή απόσταση (σε μοίρες) του κέντρου του σεληνιακού δίσκου από το κέντρο της σκιάς της Γης την στιγμή της μέγιστης έκλειψης.

Λίκνιση Σελήνης: l: η λίκνιση της Σελήνης κατά μήκος την στιγμή της μέγιστης έκλειψης, b: η λίκνιση της Σελήνης κατά πλάτος την στιγμή της μέγιστης έκλειψης, c: η γωνία θέσης του άξονα περιστροφής της Σελήνης ως προς τον ουράνιο βορρά.

Ακτίνα παρασκιάς: το φαινομενικό γωνιακό μέγεθος (σε μοίρες) της παρασκιάς της Γης, στην απόσταση της Σελήνης, την στιγμή της μέγιστης έκλειψης.

Ακτίνα σκιάς: το φαινομενικό γωνιακό μέγεθος (σε μοίρες) της σκιάς της Γης, στην απόσταση της Σελήνης, την στιγμή της μέγιστης έκλειψης.

https://www.eclipsewise.com/oh/ec2024.html#LE2024Mar25N