Έκλειψη παρασκιάς της Σελήνης, 10/1/2020

Η πρώτη πανσέληνος της χρονιάς θα συμβεί το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου και θα συνδυαστεί με μια έκλειψη παρασκιάς της Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή και από την Ελλάδα.

Σε μια έκλειψη παρασκιάς, η πανσέληνος εισέρχεται στον κώνο της γήινης παρασκιάς, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα η Σελήνη να σκοτεινιάζει μερικώς, αλλά όχι τελείως, όπως σε μια κανονική έκλειψη, όταν η Σελήνη εισέρχεται στον κώνο σκιάς του πλανήτη μας.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει στις 19:05 με την πρώτη επαφή του δίσκου της Σελήνης με την παρασκιά της Γης.

Το μέγιστο της έκλειψης είναι στις 21:10 με την Σελήνης να βρίσκεται 43 μοίρες πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα, ενώ το φαινόμενο θα τελειώσει στις 23:14 με την έξοδο της Σελήνης από την παρασκιά της Γης.

Η έκλειψη παρασκιάς της 10ης Ιανουαρίου είναι η πρώτη από τις τέσσερις σεληνιακές εκλείψεις που θα συμβούν το 2020 και θα είναι όλες εκλείψεις παρασκιάς.