Ομάδα Παρατήρησης

Η Ομάδα Παρατήρησης του ΟΦΑ ιδρύθηκε το 1998 από ένθερμους οπαδούς της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής Αστρονομίας.

Στόχος της ομάδας είναι η μελέτη, η παρατήρηση και η φωτογράφιση των τακτικών ή έκτακτων αστρονομικών φαινομένων. Μέλη της Ομάδας Παρατήρησης μπορούν να γίνουν όποια μέλη του Ομίλου το επιθυμούν και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμο.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξορμήσεων της Ομάδας Παρατήρησης επικοινωνήστε με τον Όμιλο στο ofa@ofa.gr

Κανονισμός λειτουργίας Ομάδας Παρατήρησης ΟΦΑ

%d