Το αστεροσκοπείο ΝΟΑΚ

Το αστεροσκοπείο ΝΟΑΚ ιδρύθηκε το 2013 από τον Νίκο Σιούλα και έχει έδρα του το Σταυράκι Ιωαννίνων.

Το 2017 απέκτησε και την επίσημη μορφή του, αποκτώντας τον Κωδικό Παρατηρητηρίου L02 από το Minor Planet Center (μια υπηρεσία που χρηματοδοτείται από τη NASA), τον οποίο χρησιμοποιεί για να παραδίδει τις αστρομετρικές και τις φωτομετρικές του μετρήσεις. 

Τον Μάρτιο του 2019 έγινε το πρώτο αστεροσκοπείο στην Ελλάδα, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, που κατέγραψε NEOCP (Near Earth Object) αντικείμενο και υπέβαλλε τις μετρήσεις του στο MPC.

Από το 2022 είναι μέλος της IAWN (International Asteroid Warning Network) που ιδρύθηκε έπειτα από απαίτηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα εποπτεύει την ασφάλεια της Γης από τους αστεροειδείς και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους.

Στα πλαίσια αυτής του της ιδιότητας το ΝΟΑΚ συμμετείχε στην τελευταία εκστρατεία που διεξήγαγε η IAWN με στόχο τον επικίνδυνο αστεροειδή 2023 DZ2, που πέρασε σε απόσταση μόλις 170.000 km από τη Γη. Έγιναν αστρομετρικές και φωτομετρικές μετρήσεις από το αστεροσκοπείο και προσδιορίστηκε ότι η περίοδος περιστροφής του είναι 6,3 min.

Τα αποτελέσματα είναι σε απόλυτη συμφωνία και με των άλλων αστεροσκοπείων και περιμένουμε και τα τελικά πορίσματα από την εκστρατεία της ΙAWN όπου έγινε και χρήση RADAR.

Το αστεροσκοπείο ασχολείται με φωτομετρικές μετρήσεις καθώς και με αποκρύψεις άστρων από αστεροειδείς. Επίσης είναι μέλος της ομάδας Exoclock συμμετέχοντας στην ακριβέστερη καταγραφή και ανάλυση των διαβάσεων των εξωπλανητών μπροστά από το μητρικό τους άστρο.

Οι μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των χρόνων διαβάσεων 1000 εξωπλανητών, στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας ESA, ARIEL που θα γίνει το 2029.

Απόκτηση κωδικού Παρατηρητηρίου

Το Κέντρο Ελάσσονων Πλανητών (Minor Planet Center) είναι ο αναγνωρισμένος διεθνής οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση παρατηρησιακών δεδομένων για αστεροειδείς και κομήτες, τον προσδιορισμό των τροχιών τους και τον διαμοιρασμό των δεδομένων. 

Βρίσκεται στο Αστροφυσικό Κέντρο Smithsonian Observatory υπό τη διεύθυνση της Διεθνούς Αστρονομιϰής ΄Ενωσης, μαζί με το Παρατηρητήριο του Κολλεγίου του Harvard. 

Τα παρατηρησιακά δεδομένα που διανέμονται από το MPC πρέπει να είναι αξιόπιστα, δηλαδή μεγάλης ακρίβειας. Δεδομένου ότι τα δεδομένα αυτά αποκτώνται από πολυάριθμα παρατηρητήρια σε όλη τη Γη, η ικανότητα αυτών των παρατηρητηρίων να παράγουν και να αναφέρουν αστρομετρικές μετρήσεις υψηλής ακρίβειας πρέπει να επαληθευτεί από το MPC και τελικά να αποδώσει σε κάθε ένα από τα εν λόγω παρατηρητήρια έναν μοναδικό κωδικό αστεροσκοπείου.

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για κωδικό αστεροσκοπείου, πρέπει να παρατηρηθούν τουλάχιστον 7 αντικείμενα και να αναφερθεί η θέση τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του MPC.

Στην Ελλάδα εκτός από το αστεροσκοπείο ΝΟΑΚ, κωδικό παρατηρητηρίου διαθέτουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, το Αστεροσκοπείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής και το Αστεροσκοπείο του ΑΠΘ

Δημοσιεύσεις του Ν. Σιούλα

http://www.noakobservatory.gr/index.php

Ο αστεροειδής 2023 DZ2
Υπολογισμός της τροχιάς του 2023 DZ2
Ο κομήτης C/2022 E3 (ZTF)