Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό newsletter για να λαμβάνετε όλα τα νέα του Ομίλου:

Το e-mail σας θα χρησιμοποιείται μόνο από τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας και μόνο για την ενημέρωση σας και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους ή για άλλους σκοπούς.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας επικοινωνώντας στο email που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό στον ακόλουθο σύνδεσμο : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0679