12 νέα φεγγάρια για τον Δία

Η ανακάλυψη 12 νέων δορυφόρων γύρω από τον Δία καθιστά τον βασιλιά των πλανητών και βασιλιά των δορυφόρων, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος έχει πλέον τους περισσότερους δορυφόρους, καθώς ανακοινώθηκε η ανακάλυψη 12 νέων φεγγαριών από το Minor Planet Center (MPC) της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Έτσι ο Δίας διαθέτει συνολικά 92 δορυφόρους, έναντι 83 του Κρόνου που κρατούσε τα σκήπτρα μέχρι τώρα.

Ωστόσο αυτό μπορεί να αλλάξει, καθώς έρευνες εντόπισαν νέα σώματα γύρω από τους δύο πλανήτες με μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ του Κρόνου. Τα νέα αντικείμενα γύρω από τον Κρόνο ίσως προήλθαν από μια σύγκρουση μεγαλύτερων δορυφόρων, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πριν. Όμως οι παρατηρήσεις είναι πολύ σύντομες για να χαρακτηριστούν τα νέα σώματα ως δορυφόροι του Κρόνου. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε όλα τα σώματα, διαμέτρου άνω των τριών χιλιομέτρων γύρω από τον Κρόνο, ο αριθμός των δορυφόρων του θα ήταν μεγαλύτερος από όλους τους πλανήτες συνολικά, δηλώνουν οι ερευνητές.

Ο Δίας και οι δορυφόροι του

Όλοι οι νέοι δορυφόροι του Δία είναι μικροί και σε μακρινές τροχιές άνω των 340 ημερών, ενώ εννιά από αυτούς βρίσκονται στην εξώτερη ομάδα με τροχιές άνω των 550 ημερών. Το πιθανότερο είναι να τους αιχμαλώτισε ο Δίας, καθώς εμφανίζουν ανάδρομες τροχιές σε σχέση με τους εσωτερικούς δορυφόρους. Πέντε σώματα είναι μεγαλύτερα από οκτώ χιλιόμετρα, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν μάλλον από διάλυση μεγαλύτερων αντικειμένων.

Τρία σώματα βρίσκονται ανάμεσα στους δορυφόρους του Γαλιλαίου και στους εξώτερους δορυφόρους, είναι όμως δύσκολα στην παρατήρηση καθώς χάνονται στην λάμψη του Δία. Αυτά τα σώματα είναι πιθανοί στόχοι μελλοντικών αποστολών όπως το Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας που θα εκτοξευθεί τον Απρίλιο, το Europa Clipper της NASA το 2024 και Κινεζικής αποστολής το 2030.

Οι ανακαλύψεις νέων δορυφόρων αναφέρονται στο Minor Planet Center (MPC) της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, όμως η επιβεβαίωση απαιτεί χρόνο.

Η ανάλυση των παρατηρήσεων και ο υπολογισμός της τροχιάς των δορυφόρων είναι πιο σύνθετη διαδικασία από την αντίστοιχη για τους αστεροειδείς ή τους κομήτες, καθώς οι τροχιές τους επηρεάζονται από τον πλανήτη αλλά και τον Ήλιο.

Οι παρατηρήσεις πρέπει επιπλέον να καλύπτουν μια πλήρη τροχιά γύρω από τον πλανήτη, διάστημα που μπορεί να φτάσει τα δύο έτη για τους εξώτερους δορυφόρους, σε αντίθεση με τους κομήτες ή τους αστεροειδείς όπου αρκούν μερικές εβδομάδες παρατηρήσεων.

https://sites.google.com/carnegiescience.edu