Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Νεφέλωμα Καρδιάς»

Ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας ανακοινώνει την ίδρυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την επωνυμία «Νεφέλωμα Καρδιάς» με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών φίλων, συγγενικών προσώπων και των ίδιων των μελών του Ο.Φ.Α.

Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες σε αίμα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, παρουσιάζονται αυξημένες, και αρκετά συχνά το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και άλλοι φορείς καλούν τους πολίτες σε εθελοντική αιμοδοσία.

Ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας επιθυμώντας να προσφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αποφάσισε και υλοποίησε την ίδρυση του Συλλόγου «Νεφέλωμα Καρδιάς» με αριθμό μητρώου 15716 και συνεργαζόμενη νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας αυτή του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» στον Φοίνικα της Καλαμαριάς.

Τα μέλη του Ο.Φ.Α. και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος/-η που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν αίμα, δύναται να προσέλθουν σε οποιαδήποτε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας επιθυμούν, αναγράφοντας στο έντυπο αιμοδοσίας το όνομα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, δηλαδή «Νεφέλωμα Καρδιάς».

Τα μέλη μπορούν να προσέλθουν ατομικά ή ακόμα και σε μικρές ομάδες ατόμων. Ο Ο.Φ.Α. επιφυλάσσεται για τη διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στα γραφεία μας, αν και εφόσον ο συνολικός αριθμός αιμοδοτών υπερβαίνει τους τριάντα (30).

Ελπίζουμε πως αυτή η πρωτοβουλία θα λάβει της δέουσας προσοχής και απήχησης από όλα τα μέλη και τους φίλους μας.