NameExoWorlds – «Βαφτίστε» έναν εξωπλανήτη

Στείλτε μας την πρότασή σας για το όνομα ενός εξωπλανήτη (ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης)

Για πρώτη φορά, σαν απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού να συμμετάσχει στις αστρονομικές ανακαλύψεις, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU), διοργανώνει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό με σκοπό την ονοματοδοσία επιλεγμένων εξωπλανητών καθώς και των άστρων τους.

Τα υποψήφια ονόματα θα προταθούν από αστρονομικούς ομίλους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με ενδιαφέρον στην αστρονομία και το κοινό θα επιλέξει τα ονόματα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας NameExoWorlds, η οποία αναπτύσσεται από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση σε συνεργασία με την Zooniverse, με σκοπό την συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα ονόματα θα τελούν υπό την έγκριση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης και θα χρησιμοποιούνται ελεύθερα μαζί με την υπάρχουσα επιστημονική νομενκλατούρα με την δέουσα αναγνώριση των ομίλων και οργανισμών που τα εισηγήθηκαν.

Η διαδικασία

Ιούλιος 2014: μια λίστα 305 καλά μελετημένων εξωπλανητών, που ανακαλύφθηκαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2008, επιλέχθηκε προς ονοματοδοσία από το κοινό, από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση, με βάση την εισήγηση της σχετικής Ομάδας Εργασίας της Ένωσης.

Αυτοί οι εξωπλανήτες ανήκουν σε 260 εξωπλανητικά συστήματα που περιλαμβάνουν από ένα έως 5 μέλη, εκτός από το άστρο τους. Αυτά τα συστήματα συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού άστρου αποκαλούνται Εξώκοσμοι (ExoWorlds) και η λίστα με τους Εξώκοσμους βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα NameExoWorlds.org

Σεπτέμβριος 2014: οι αστρονομικοί όμιλοι και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να καταχωρηθούν στον κατάλογο της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (http://directory.iau.org/). Η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Οκτώβριος 2014: οι αστρονομικοί όμιλοι και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ψηφίζουν για τους 20 έως 30 Εξώκοσμους που επιθυμούν να βαφτίσουν, μέσω της λίστας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Ο αριθμός θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των ομίλων και οργανισμών που θα εγγραφούν στον κατάλογο..

Δεκέμβριος 2014: οι αστρονομικοί όμιλοι και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στέλνουν τις προτάσεις για τα ονόματα των Εξώκοσμων (συμπεριλαμβανομένου του άστρου), με βάση τους κανόνες της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, μαζί με μια λεπτομερή δικαιολόγηση της επιλογής τους. Κάθε ομάδα μπορεί να βαφτίσει μόνο έναν Εξώκοσμο.

Μάρτιος 2015: το κοινό θα ψηφίσει την κατάταξη των προτεινόμενων ονομάτων.

Ιούλιος 2015: η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, μέσω της σχετικής Ομάδας Εργασίας, θα επιβλέπει τα τελικά στάδια του διαγωνισμού και θα επικυρώνει τα νικητήρια ονόματα.

3-14 Αυγούστου 2015: τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε μια ειδική εκδήλωση κατά την διάρκεια της 29ης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης στην Χονολουλού.

Κανονισμοί

Τι θα λάβει όνομα;

Εξωπλανήτες από μια λίστα 305 καλά μελετημένων εξωπλανητών, που ανακαλύφθηκαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και τα άστρα που τους φιλοξενούν.

Η ημερομηνία αφορά στην ημερομηνία υποβολής σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Πολλοί εξωπλανήτες που ανακαλύφθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008 χρειάζονται επιβεβαίωση ή δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.

Αυτοί οι εξωπλανήτες ανήκουν σε 260 εξωπλανητικά συστήματα που περιλαμβάνουν ένα έως πέντε μέλη.

Τα συστήματα έχουν επιλεγεί για ονοματοδοσία από την Ομάδα Εργασίας Εξωπλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης και είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.NameExoWorlds.org

Η λίστα θα αναφέρεται ως Λίστα Εξωκόσμων και αποτελεί την βάση της εκστρατείας NameExoWorlds.

Τα εξωπλανητικά συστήματα στην λίστα μπορούν να ονομαστούν και να είναι αναγνωρισμένα από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση, μόνο μέσω της εκστρατείας NameExoWorlds

Θα διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των καταχωρημένων ομίλων και οργανώσεων για την επιλογή των 20-30 δημοφιλέστερων εξωπλανητικών συστημάτων της λίστας προς ονοματοδοσία.

Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, οι προτάσεις ονομάτων των 20-30 συστημάτων θα υποβάλλονται στο www.NameExoWorlds.org μόνο από τους καταχωρημένους οργανισμούς.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει ένα όνομα;

Μόνο δημόσιες αστρονομικές οργανώσεις (Πλανητάρια, Επιστημονικά Κέντρα, Ερασιτεχνικοί Όμιλοι, Διαδικτυακές Ομάδες) ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με ενδιαφέρον στην αστρονομία (Σχολεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι), με έδρα σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν να υποβάλλουν ονόματα.

Για την υποβολή ονομάτων, είναι αναγκαία η καταχώρηση των οργανισμών στον Κατάλογο της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης.

Η ιστοσελίδα του οργανισμού πρέπει να αποδεικνύει την δραστηριότητα ή το ενδιαφέρον στην αστρονομία καθώς και τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Πως θα γίνει η υποβολή των ονομάτων;

Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί μπορούν να στείλουν μόνο μια πρόταση για κάθε έναν από τους 20-30 επιλεγμένους Εξώκοσμους, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εξωπλανητών σε κάθε σύστημα.

Οι οργανισμοί δεν μπορούν να συγκεντρώσουν προτάσεις μέσω πωλήσεων, δωρεών ή άλλων οικονομικών συναλλαγών, ή να πωλήσουν το δικαίωμα ψήφου σε τρίτους, ή να κερδοσκοπήσουν από το δικαίωμά τους να προτείνουν ονόματα στην Διεθνή Αστρονομική Ένωση

Οι οργανισμοί πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους στο www.NameExoWorlds.org, μαζί με μια λεπτομερή δικαιολόγηση του ονόματος κάθε Εξώκοσμου στα αγγλικά (όχι περισσότερο από 250 λέξεις)

Ποια ονόματα μπορούν να υποβληθούν;

Τα προτεινόμενα ονόματα πρέπει να είναι:

16 ή λιγότερων χαρακτήρων σε μήκος

Κατά προτίμηση μία λέξη.

Να μπορούν να προφερθούν (σε κάποια γλώσσα)

Μη προσβλητικά

Όχι πολύ παρόμοια με ήδη υπάρχοντα ονόματα αστρονομικών αντικειμένων. Ονόματα που έχουν ήδη εκχωρηθεί σε αστρονομικά αντικείμενα μπορούν να ελεγχθούν στις διευθύνσεις http://cdsweb.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame (για γαλαξιακά και εξωγαλαξιακά ονόματα) και http://www.minorplanetcenter.net/db_search (για ονόματα)

Επιπλέον δεν επιτρέπεται να προταθούν:

Ονόματα κατοικίδιων

Ονόματα εμπορικής φύσης

Ονόματα των φυσικών προσώπων, τόπων ή γεγονότων κυρίως γνωστών για πολιτικές, στρατιωτικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες.

Ονόματα φυσικών προσώπων εν ζωή.

Μπορούν να προταθούν μόνο ονόματα που δεν προστατεύονται από εμπορικά σήματα ή άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, μέσω της Ομάδας Εργασίας για την Ονοματοδοσία Πλανητών και Δορυφόρων, για τα ονόματα που θα υποβληθούν προς ψηφοφορία βασίζεται στην Συνθήκη Ονοματοδοσίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης και είναι τελική.

Τα νικητήρια ονόματα, μετά και την ψηφοφορία του κοινού, δεν θα αντικαταστήσουν τις επιστημονικές ονομασίες, αλλά θα αναγνωρίζονται από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση ως τα κατάλληλα δημόσια ονόματα  των αντικειμένων και θα δημοσιεύονται ως τέτοια, μαζί με την δέουσα αναγνώριση των ομίλων και οργανισμών που τα εισηγήθηκαν. 

Αυτά τα δημόσια ονόματα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν διεθνώς, μαζί με, ή αντί, της επιστημονικής ονομασίας, μόνιμα και χωρίς περιορισμούς.