Mission 29P: Project παρατήρησης του κομήτη 29P

Ο κομήτης 29P/Schwassmann-Wachmann 1 ανακαλύφθηκε το 1927 ενώ παρουσίαζε μια έξαρση στην φωτεινότητά του. Οι εξάρσεις αυτές οφείλονται σε ξαφνικές εκρήξεις στην επιφάνεια του πυρήνα του, η διάμετρος του οποίου υπολογίζεται περίπου στα 60 χιλιόμετρα.

Οι εξάρσεις συμβαίνουν αρκετές φορές κάθε χρόνο (7,3 εξάρσεις ανά έτος), αυξάνουν την φωτεινότητα του κομήτη δραματικά μέσα σε δύο ώρες, ενώ στην συνέχεια η φωτεινότητά του επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Η φωτεινότητα του κομήτη μπορεί να μεταβληθεί από το 18ο μέγεθος έως το 10ο, ή ακόμη πιο πολύ κατά την διάρκεια των εξάρσεων.

Η περιοδικότητα των εξάρσεων υποδηλώνει μια αργή περιστροφή του πυρήνα σε 57 ημέρες, ενώ η απότομη αύξηση της φωτεινότητας θεωρείται ότι οφείλεται σε κρυοηφαιστειακή δραστηριότητα.

Φωτογραφία από την τελευταία έξαρση του κομήτη στις 23 Νοεμβρίου © Adriano Valvasori

Ο 29P θα ήταν ένας συναρπαστικός στόχος για μια διαστημική αποστολή, όμως καμία δεν έχει προγραμματιστεί έως τώρα. Έτσι, αντί για μια διαστημική αποστολή, το τμήμα παρατήρησης κομητών της Βρετανικής Αστρονομικής Ένωσης (BAA) ξεκίνησε το project Mission 29P, με σκοπό την δραστηριοποίηση της αστρονομικής κοινότητας στην παρατήρηση του κομήτη.

Ο κομήτης βρίσκεται σε μια σχεδόν κυκλική τροχιά, με μέση ηλιοκεντρική απόσταση 6 αστρονομικών μονάδων, διάρκειας 14,7 ετών. Το περιήλιό του είναι στις 5,7 α.μ. και το αφήλιό του στις 6,3 α.μ. Καθώς δεν πλησιάζει αρκετά τον Ήλιο, δεν αναπτύσει εμφανή κομητική ουρά, ένα κύριο χαρακτηριστικό των κομητών. 

Ο 29P ανήκει στην κατηγορία των Κενταύρων, μικρών παγωμένων σωμάτων με τροχιές ανάμεσα στον Δία και τον Ποσειδώνα. Οι τροχιές τους είναι ασταθείς εξαιτίας των εξωτερικών πλανητών και γι’ αυτό πιστεύεται ότι προέρχονται από την Ζώνη του Κάιπερ και ότι μοιάζουν με τους κομήτες.

Η θέση του κομήτη μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024

Η σκόνη και το αέριο που αποτελούν τον πυρήνα του κομήτη είναι μέρος των ίδιων αρχέγονων υλικών από τα οποία σχηματίστηκαν ο Ήλιος και οι πλανήτες πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Εκτός από τις περιοδικές ισχυρές εξάρσεις φωτεινότητας, ο 29P εμφανίζει και μικρότερες εξάρσεις που παρουσιάζουν αύξηση φωτεινότητας πάνω από ένα μέγεθος, φαινόμενο που παρατηρήθηκε μετά το 2014, όταν ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση του.

Η τελευταία έξαρση παρατηρήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2023. Ο κομήτης θα βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ήλιο στις 24 Ιανουαρίου 2024

Η δραστηριότητα του 29Ρ από το 2014 έως το 2020

Οι κύριοι στόχοι της Mission 29P

  • Η άμεση ανίχνευση νέας έξαρσης με σκοπό τον προσδιορισμό της ώρας του συμβάντος και την ενεργοποίηση του τηλεσκοπίου Faulkes, διαμέτρου δύο μέτρων για την μελέτη της επεκτεινόμενης κόμης.
  • Η παρατήρηση κατά την διάρκεια της έξαρσης (ή και λίγο πριν), η μέτρηση της αύξησης της φωτεινότητας της εσωτερικής κόμης, ο προσδιορισμός της μέγιστης φωτεινότητας και η φωτομετρική παρακολούθηση της πτώσης της φωτεινότητας, μετρήσεις που μπορούν να αποκαλύψουν τις υποκείμενες διαδικασίες στον 29P.
  • Δημιουργία εκτεταμένου αρχείου φωτομετρίας, αρχείου αστρομετρίας υψηλής ακριβείας και αρχείο εικόνων που εμφανίζουν την εξέλιξη της κόμης έπειτα από κάθε έξαρση.
  • Παρακολούθηση και ακριβή χρονομέτρηση αποκρύψεων αστέρων από τον πυρήνα, με σκοπό την μέτρηση του μεγέθους και του προσδιορισμού του σχήματός του

Πως μπορείτε να βοηθήσετε

Η BAA δημιούργησε μια ομάδα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τίτλο Focus on Centaur comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1, με σκοπό την άμεση ενημέρωση παρατηρητών σε όλο τον κόσμο και την παρακολούθηση του κομήτη σε 24ωρη βάση. Οι φωτογραφίες των παρατηρητών θα εξετάζονται άμεσα, ώστε να εντοπίζονται οι αλλαγές και να ειδοποιείται η κοινότητα για περαιτέρω παρατηρήσεις.

Στην ιστοσελίδα του project υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

https://britastro.org/section_information_/comet-section-overview/mission-29p-2