Σεληνιακό Ημερολόγιο 2023

Το συνοπτικό σεληνιακό ημερολόγιο για το 2023, όπου σημειώνονται οι φάσεις της Σελήνης ανά ημέρα και οι σεληνιακές και ηλιακές εκλείψεις του έτους:

Ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις για το 2023:

20 Απριλίου, υβριδική (ολική και δακτυλιοειδής) έκλειψη Ηλίου, ορατή στην ΝΑ Ασία, Αυστραλία, Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, Ανταρκτική

5-6 Μαΐου, έκλειψη Σελήνης παρασκιάς, ορατή σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία

14 Οκτωβρίου, δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου, ορατή σε βόρεια και νότια Αμερική

28-29 Οκτωβρίου, μερική έκλειψη Σελήνης, ορατή σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, βόρεια Αμερική

Οι φάσεις της Σελήνης για το 2023 (4K animation):

Ένα animation σε ποιότητα 4Κ που απεικονίζει τις φάσεις της Σελήνης για όλο το 2023 ανά μία ώρα.

Έχουν ληφθεί υπ’ όψιν υψομετρικά δεδομένα από το όργανο LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter) της αποστολής LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) για την πιστή απόδοση των σκιών.

Εκτός από την φάση βλέπουμε την λίκνιση, την θέση της Σελήνης σε σχέση με την Γη (πάνω αριστερά), το σημείο στην Σελήνη όπου ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ (κίτρινη κουκίδα κάτω αριστερά), το σημείο στην Σελήνη όπου βρίσκεται η Γη στο ζενίθ (μπλε κουκίδα) καθώς και τη κλίση του άξονα της Σελήνης σε σχέση με τον ουράνιο βόρειο πόλο (position angle).

Στην οριζόντια γραμμή στο μέσο απεικονίζεται, σε πραγματική κλίμακα, η απόσταση Γης- Σελήνης, με το απόγειο και το περίγειο σημειωμένα σε γήινες διαμέτρους.

Εμφανίζονται ονόματα κρατήρων που βρίσκονται κοντά στην διαχωρίζουσα, οι τοποθεσίες προσεδάφισης των αποστολών Apollo, θάλασσες και άλλα χαρακτηριστικά της επιφάνειας.


Σεληνιακό ημερολόγιο 2022