Ημερολόγιο Google

Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ΟΦΑ περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια του ΟΦΑ, τα φαινόμενα κάθε μήνα, τις διαστημικές αποστολές και τις αστρονομικές επετείους, τις κύριες φάσεις της Σελήνης καθώς και αποκρύψεις αστέρων από αστεροειδείς οι οποίες είναι ορατές στην περιοχή της Ελλάδας:

Ημερολόγιο με τα φαινόμενα των δορυφόρων του Δία, ορατά από την Ελλάδα:

Ημερολόγιο με τα φαινόμενα των δορυφόρων του Κρόνου, ορατά από την Ελλάδα: