Ημερολόγιο Google

Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ΟΦΑ περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια του ΟΦΑ, τα φαινόμενα κάθε μήνα, τις διαστημικές αποστολές και τις αστρονομικές επετείους καθώς και τις κύριες φάσεις της Σελήνης