Γενική Συνέλευση ΟΦΑ, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας στην 20ή Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 στις 11:00 (τελική ημερομηνία και ώρα) στο γραφείο του Ομίλου, στην οδό Αλεξανδρείας αρ. 113, στη Θεσσαλονίκη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
– Διοικητικός απολογισμός – πεπραγμένα περιόδου 13/12/2015 – 30/11/2016. Συζήτηση.

– Οικονομικός απολογισμός για το ίδιο διάστημα. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. Συζήτηση.

– Ψηφοφορία για την έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.

– Οποιοδήποτε θέμα τεθεί προς συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (με δικαίωμα ψήφου) προβλέπεται για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, αυτά δηλαδή που δεν οφείλουν συνδρομές προηγούμενων του 2016 ετών. [Πληρωμή συνδρομής μπορεί να γίνει επί τόπου.]
Οποιοδήποτε μέλος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το καταστατικό, να εκπροσωπηθεί στη Γ.Σ. με γραπτή εξουσιοδότηση (αρχείο PDF) προς άλλο μέλος (το οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι 2 το πολύ άλλα άτομα).

Το ΔΣ του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας