Η Ελλάδα 16ο μέλος της ESA

Μετά την επικύρωση της συνθήκης της ESA, η Ελλάδα είναι πλέον το 16ο πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε στις 16 Μαρτίου απο τον πρόεδρο του συμβουλίου της ESA, Per Tegner. Η συνεργασία μεταξύ ESA και της Ελληνικής Διαστημικής Επιτροπής ξεκίνησε στις αρχές του 1990 και το 1994 η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη συμφωνία συνεργασίας.

Κατόπιν υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών, απόδοση υποτροφιών, κοινά συμπόσια, δυνατότητα πρόσβασης σε εργαστήρια και βάσεις δεδομένων, καθώς και έρευνες σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 η Ελλάδα επισήμως υπέβαλλε αίτηση προσχώρησης στην ESA. Μετέπειτα διαπραγματεύσεις οδήγησαν το καλοκαίρι του 2004 στην υπογραφή συμφωνίας προσχώρησης ανάμεσα στον Jean-Jacques Dordain γενικό διευθυντή της ESA και τον υπουργό ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα.