27η ετήσια γενική συνέλευση Ομίλου – Εκλογή νέου Δ.Σ., Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας στην 27η τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ομίλου, Αλεξανδρείας 113, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023.

Αρχική ώρα διεξαγωγής ορίζεται η 10η π.μ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 11 π.μ. με τα παρόντα μέλη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός και πεπραγμένα τελευταίας περιόδου 2021-2023.
  • Οικονομικός απολογισμός 2021-2023 – έλεγχος εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Προτάσεις μελών επί διαφόρων θεμάτων (όποιο μέλος έχει να προτείνει κάτι μπορεί να αποστείλει σχετικό e-mail στο ofa@ofa.gr).
  • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής για τη διετία 2024-2025.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία των εκλογών, σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι και το οικονομικό έτος 2022. Ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή όλων των μελών ως ακροατών με δικαίωμα λόγου επί των θεμάτων που θα τεθούν κατά τις υπόλοιπες δραστηριότητες, π.χ. κατάθεση προτάσεων, συζήτηση.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή της επόμενης διετίας, καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την καταθέσουν στην Γραμματέα του Ομίλου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ofa@ofa.gr, το συντομότερο δυνατό και μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Ο.Φ.Α.

Οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές αλλά δεν δύνανται να παρευρεθούν στην 27η τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέσω πληρεξούσιου (οικονομικά τακτοποιημένου) μέλους, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο εξουσιοδότησης, το οποίο οφείλει να φέρει το μέλος το οποίο θα προσέλθει στην κάλπη.

Το παρόν δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με το καταστατικό.

Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η λίστα των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής (αλφαβητική σειρά):

Αγγελίτση Σωτηρία
Βυζιηνός Στράτος
Γκοντέλη Αναστασία
Καραδημητρίου Κωνσταντίνος
Καρτέρης Ευθύμιος
Κουκιόγλου Σταύρος
Χαΐνογλου Ιωάννης

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Καράβατος Παναγιώτης
Μόκρης Δημήτριος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Φ.Α.
Η Γραμματέας
Αγγελίτση Σωτηρία