Ετήσια γενική συνέλευση Ομίλου – Εκλογή νέου Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας στην 19η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Βασίλης Ξανθόπουλος» του αστεροσκοπείου του ΑΠΘ, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015. Ως αρχική ώρα διεξαγωγής ορίζεται η 5 μ.μ.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προβλεπόμενης απαρτίας τη συγκεκριμένη ώρα, η Συνέλευση θα λάβει χώρα οριστικά στις 6 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
– Απολογισμός – πεπραγμένα τελευταίας περιόδου
– Οικονομικός απολογισμός – έλεγχος εξελεγκτικής επιτροπής
– Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
– Προτάσεις μελών επί διαφόρων θεμάτων (όποιο μέλος έχει να προτείνει κάτι μπορεί να αποστείλει σχετικό e-mail στο ofa@ofa.gr)

  • Τα μέλη που μπορούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι αυτά που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή και λοιπών μελών ως ακροατών με δικαίωμα λόγου επί των θεμάτων που θα τεθούν.
  • Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. του Ομίλου, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας και να την καταθέσουν στον γραμματέα του Ομίλου έως τις 5/12.
  • Τα μέλη που δεν μπορούν να παρευρεθούν στο αστεροσκοπείο, μπορούν να ψηφίσουν μέσω πληρεξούσιου μέλους, συμπληρώνοντας την σχετική εξουσιοδότηση.