Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας η 27η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου μας. Μετά τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και τον οικονομικό απολογισμό από το απερχόμενο Δ.Σ. έλαβαν χώρα οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη διετία 2023-2025.

Ακολούθησε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο κατά το οποίο οι εκλεγμένοι συστάθηκαν σε σώμα. Τα αποτελέσματα ήταν:

Πρόεδρος: Αγγελίτση Σωτηρία (Σίσσυ)
Αντιπρόεδρος: Βιζυηνός Ευστράτιος
Γεν. Γραμματέας: Κουκιόγλου Σταύρος
Ταμίας: Αναστασία-Μαρία Γκοντέλη (Νατάσα)
Μέλη: Καραδημητρίου Κωνσταντίνος, Καρτέρης Ευθύμιος, Χαΐνογλου Ιωάννης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Φ.Α.,
Σταύρος Κουκιόγλου
Γεν. Γραμματέας

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μήνα (με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο), ώρες 20:30 έως 22:00 και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Τα μέλη του Ομίλου μπορούν να παρευρίσκονται, αν το θέλουν, εκφέροντας και άποψη πάνω στα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.

Όποιος επιθυμεί να τεθεί θέμα προς συζήτηση μπορεί να το γνωστοποιήσει στο ofa@ofa.gr.