Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ομίλου, η 25η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης.

Μετά τον ετήσιο απολογισμό των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, και τον οικονομικό απολογισμό από το απερχόμενο Δ.Σ., έλαβαν χώρα οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες, προς ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ., για τη διετία 2022 – 2023.

Υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. ήταν 7 μέλη, ενώ για την εξελεγκτική επιτροπή 2 μέλη.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Για το Δ.Σ έλαβαν:

Αγγελίτση Σωτηρία: 22 ψήφους
Βυζιηνός Στράτος: 23 ψήφους
Γιαουρτσής Θεόδωρος: 22 ψήφους
Μάττας Θεόδωρος: 21 ψήφους
Μόκρης Δημήτρης: 24 ψήφους
Καρτέρης Ευθύμιος: 17 ψήφους
Κουκιόγλου Σταύρος: 20 ψήφους

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:

Καράβατος Παναγιώτης: 20 ψήφους
Πογιατζόγλου Ανδρέας: 22 ψήφους

Το νέο Δ.Σ. του Ομίλου

Ακολούθησε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο κατά το οποίο οι εκλεγμένοι συστάθηκαν σε σώμα. Τα αποτελέσματα ήταν:

Πρόεδρος: Μάττας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Καρτέρης Ευθύμιος
Γραμματέας: Αγγελίτση Σωτηρία
Ταμίας: Μόκρης Δημήτριος
Μέλη: Βιζυηνός Ευστράτιος, Γιαουρτσής Θεόδωρος, Κουκιόγλου Σταύρος

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μήνα (με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο), ώρες 20:30 έως 22:00 και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Τα μέλη του Ομίλου μπορούν να παρευρίσκονται, αν το θέλουν, εκφέροντας και άποψη πάνω στα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.

Όποιος επιθυμεί να τεθεί θέμα προς συζήτηση μπορεί να το γνωστοποιήσει στο ofa@ofa.gr.

%d bloggers like this: