Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 8 Φεβρουαρίου 2004

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 8 Φεβρουαρίου 2004 η σύνθεση του νέου Δ.Σ. απο τον Φεβρουάριο 2004 μέχρι τον Φεβρουάριο 2006 είναι η εξής:

Πρόεδρος:
Μωραϊτης Παύλος

Αντιπρόεδρος:
Βούλγαρης Άρης

Γ. Γραμματέας:
Μποκοβός Γιώργος

Ταμίας:
Δανιηλίδου Τούλα

Μέλος:
Μάττας Θεόδωρος

Μέλος:
Παπαντίνας Αχιλλέας

Μέλος:
Τσελεπή Μαρία