Το James Webb αποκαλύπτει ένα ψυχρό εργαστήρι ζωής

Διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ποικιλίας παγωμένων υλικών μέσα στο πιό σκοτεινό και ψυχρό μοριακό νέφος που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Το τηλεσκόπιο εντόπισε απλά παγωμένα μόρια που θα ενσωματωθούν σε μελλοντικούς εξωπλανήτες, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο παράθυρο στην μελέτη της προέλευσης πιο πολύπλοκων μορίων που είναι το πρώτο βήμα στη δημιουργία των δομικών στοιχείων της ζωής.

Το μοριακό νέφος Chameleon I

Εάν θέλετε να φτιάξετε έναν κατοικήσιμο πλανήτη, οι πάγοι είναι ένα ζωτικό συστατικό καθώς είναι οι κύριοι φορείς πολλών βασικών ελαφρών στοιχείων (άνθρακας, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και θείο). Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά συστατικά τόσο στις πλανητικές ατμόσφαιρες όσο και σε μόρια όπως σάκχαρα, αλκοόλες και απλά αμινοξέα. Στο Ηλιακό μας Σύστημα, πιστεύεται ότι έφτασαν στην επιφάνεια της Γης από συγκρούσεις με παγωμένους κομήτες ή αστεροειδείς. 

Επιπλέον, οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι τέτοιοι πάγοι ήταν πιθανότατα ήδη παρόντες στο σκοτεινό σύννεφο ψυχρής σκόνης και αερίου που τελικά θα κατέρρεε για να δημιουργήσει το Ηλιακό Σύστημα. Σε αυτές τις περιοχές του διαστήματος, οι κόκκοι παγωμένης σκόνης παρέχουν ένα μοναδικό περιβάλλον για τη μίξη ατόμων και μορίων, κάτι που μπορεί να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις που σχηματίζουν πολύ κοινές ουσίες όπως το νερό. Λεπτομερείς εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι μερικά απλά πρεβιοτικά μόρια μπορούν να σχηματιστούν κάτω από αυτές τις παγωμένες συνθήκες.

Το φάσμα του άστρου καθώς διαπερνά το μοριακό νέφος αποκαλύπτει τα μόρια

Εκτός από απλούς πάγους όπως το νερό, η ομάδα εντόπισε παγωμένες μορφές ενός ευρέος φάσματος μορίων, από καρβονυλοσουλφίδιο, αμμωνία και μεθάνιο, έως το απλούστερο σύνθετο οργανικό μόριο, τη μεθανόλη (στο διαστρικό μέσο, τα οργανικά μόρια θεωρούνται σύνθετα όταν έχουν έξι ή περισσότερα άτομα). 

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη απογραφή μέχρι σήμερα των παγωμένων συστατικών, που θα δημιουργήσουν μελλοντικές γενιές αστεριών και πλανητών, προτού θερμανθούν κατά τη διάρκεια του σχηματισμού νεαρών αστεριών. Αυτοί οι παγωμένοι κόκκοι μεγαλώνουν σε μέγεθος καθώς συσσωρεύονται στους πρωτοπλανητικούς δίσκους αερίου και σκόνης γύρω από αυτά τα νεαρά αστέρια, επιτρέποντας ουσιαστικά στους αστρονόμους να μελετήσουν όλα τα πιθανά παγωμένα μόρια που θα ενσωματωθούν σε μελλοντικούς εξωπλανήτες.

Η ανακάλυψη αποδεικνύει ότι τα δομικά υλικά της ζωής δημιουργούνται παντού στο Σύμπαν, σε σημεία όπως τα μοριακά νέφη, στα οποία δρομολογούνται οι συνθήκες γέννησης άστρων και πλανητικών συστημάτων.

Η δημοσίευση στο Nature

https://esawebb.org/news/weic2303/