Το γεμάτο κρατήρες φεγγάρι του Δία, η Καλλιστώ

Το σημαδεμένο αντικείμενο που απεικονίζεται εδώ είναι η Καλλιστώ, το δεύτερο μεγαλύτερο φεγγάρι του Δία. Αυτή η εικόνα λήφθηκε τον Μάιο 2001 από το διαστημικό σκάφος Galileo της NASA, το οποίο μελέτησε τον Δία και τα φεγγάρια του από το 1995 μέχρι το 2003.

Παρόμοια στην εμφάνιση με μια μπάλα του γκολφ, η Καλλιστώ καλύπτεται σχεδόν ομοιόμορφα με κοιλότητες και κρατήρες σε όλη την επιφάνειά της, στοιχεία αμείλικτων συγκρούσεων. Στην πραγματικότητα, η Καλλιστώ είναι το αντικείμενο με τους περισσότερους κρατήρες στο Ηλιακό Σύστημα. Το φεγγάρι αποτελείται από ίσα μέρη βράχου και πάγου – τα φωτεινότερα τμήματα της επιφάνειας της Καλλιστούς πιστεύεται ότι είναι κυρίως νερό με πάγο, ενώ οι πιο σκούρες κηλίδες είναι περιοχές με υψηλή διάβρωση και βραχώδες υλικό φτωχό σε πάγο.

Η Καλλιστώ έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με τον πλανήτη Ερμή, αλλά με μόνο το ένα τρίτο περίπου της μάζας του. Είναι ο εξώτατος από τους τέσσερις μεγάλους δορυφόρους του Γαλιλαίου του Δία, μια ομάδα που αποτελείται από την Ιώ, την Ευρώπη, τον Γανυμήδη και την Καλλιστώ. Η τροχιά της είναι σχετικά μακριά από τον Δία σε σύγκριση με αυτές των άλλων δορυφόρων: βρίσκεται 1,880.000 χιλιόμετρα από τον πλανήτη, περίπου 26 φορές την ακτίνα του ίδιου του πλανήτη. Αν και αυτό από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο – η τροχιά της Σελήνης μας είναι περίπου 60 φορές η ακτίνα της Γης – το σημαντικό γεγονός είναι η απομόνωση της Καλλιστούς από τα γειτονικά φεγγάρια. Ο πλησιέστερος γείτονας της Καλλιστούς είναι ο Γανυμήδης, ο οποίος περιστρέφεται στα 800.000 χιλιόμετρα πιο κοντά στον Δία.

Η απομόνωση αυτή σημαίνει ότι η Καλλιστώ δεν αντιμετώπισε σημαντικές παλιρροϊκές δυνάμεις από τον Δία, που θα κατέστρεφαν την δομή της. Επίσης, δεν δείχνει κανένα σημάδι γεωλογικών διεργασιών, όπως ηφαιστειακή δραστηριότητα ή τεκτονικές πλάκες, σημάδια που βλέπουμε καθαρά σε φεγγάρια που εμπλέκονται σε βίαιες κοσμικές αναμετρήσεις με τον Δία, όπως η Ιώ, η Ευρώπη και ο Γανυμήδης. Η Καλλιστώ παραμένει σχετικά ανέπαφη και είναι ένας μάρτυρας του πρώιμου Ηλιακού Συστήματος: η επιφάνεια της είναι το παλαιότερο έδαφος, σε πραγματικά αρχαία τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια.

Αυτή η εικόνα είναι η μόνη ολοκληρωμένη εικόνα με όλα τα χρώματα, της Καλλιστούς που έχει ληφθεί από το Galileo. Το διαστημικό σκάφος μας έδωσε μια πληθώρα πληροφοριών σχετικά με σύστημα του Δία: έστειλε τον πρώτο διαστημικό βολιστήρα στην ατμόσφαιρα του Δία, μέτρησε την σύνθεση και την δυναμική του Δία, παρατήρησε την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ιώ, απέστειλε πίσω τα σχετικά δεδομένα υποστηρίζοντας την ιδέα ενός υγρού ωκεανού στην Ευρώπη και διερεύνησε τις ιδιότητες του Γανυμήδη και το θέμα της εικόνας αυτής, την Καλλιστώ. Κατάφερε επίσης να παρατηρήσει τον διάσημο κομήτη Shoemaker-Levy 9 που συγκρούστηκε με τον Δία το 1994.

Το σύστημα του Δία θα δεχθεί επίσκεψη και πάλι στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Το 2016, το διαστημικό σκάφος Juno της NASA θα φτάσει στο Δία και θα αρχίσει να στέλνει πίσω τις εικόνες των πόλων του πλανήτη. Αργότερα, το Juice – JUpiter ICy moons Explorer – της ESA, που έχει προγραμματιστεί για εκτόξευση το 2022, θα ξεναγηθεί στο σύστημα με στόχο να φέρει σημαντική πρόοδο στη γνώση μας για τον γιγάντιο γεμάτο αέριο πλανήτη και τις γειτονιές του, κυρίως τα ενδιαφέροντα φεγγάρια Γανυμήδη, Ευρώπη και Καλλιστώ.

ESA Ελλάδα