Εξορμήσεις της Ομάδας Παρατήρησης του ΟΦΑ

Η Ομάδα Παρατήρησης του ΟΦΑ διοργανώνει τακτικές εξορμήσεις παρατήρησης νυχτερινού ουρανού και αστροφωτογράφησης, σε επιλεγμένα σημεία με υψόμετρο, σκοτεινό ουρανό και επιλογές διαμονής με ειδικές τιμές για τα μέλη του Ομίλου.

Στις αστροεξορμήσεις της Ομάδας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της Ομάδας και μέλη του Ομίλου.

Η ημερομηνία και ο χώρος παρατήρησης θα ανακοινώνεται έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Ομάδας.