26η Γενική Συνέλευση, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας στην 26η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στα γραφεία του Ομίλου, Αλεξανδρείας 113.
Ως αρχική ώρα διεξαγωγής ορίζεται η 5:30 μ.μ. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προβλεπόμενης απαρτίας τη συγκεκριμένη ώρα, η Συνέλευση θα λάβει χώρα οριστικά στις 6:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Διοικητικός απολογισμός – πεπραγμένα περιόδου. Συζήτηση.
• Οικονομικός απολογισμός για το ίδιο διάστημα. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. Συζήτηση.
• Ψηφοφορία για την έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
• Οποιοδήποτε θέμα τεθεί προς συζήτηση.

Για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου κατά τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί τα μέλη του που θέλουν να θέσουν κάποιο θέμα προς συζήτηση να ενημερώσουν εκ των προτέρων τη γραμματεία στο ofa@ofa.gr. Η εισήγηση για το κάθε θέμα καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 10′.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (με δικαίωμα ψήφου) προβλέπεται για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, αυτά δηλαδή που δεν οφείλουν συνδρομές προηγούμενων του 2022 ετών. (τρόποι εξόφλησης συνδρομών).
Ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή και λοιπών μελών ως ακροατών με δικαίωμα λόγου επί των θεμάτων που θα τεθούν.

Το Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας