Ισημερίες και Ηλιοστάσια από το διάστημα

sol

Η εναλλαγή των εποχών όπως αποτυπώθηκε από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat 9, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος σε γεωσύγχρονη τροχιά.

Comments are closed.