Πρόσκληση σε ΔΣ, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου

Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΦΑ στα γραφεία του Ομίλου, Αλεξανδρείας 113.

Τα μέλη του Ομίλου μπορούν να παρευρίσκονται, αν το θέλουν, εκφέροντας και άποψη πάνω στα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.

Όποιος επιθυμεί να τεθεί θέμα προς συζήτηση μπορεί να το γνωστοποιήσει στο ofa@ofa.gr.

Comments are closed.