Πρόσκληση σε ΔΣ, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΦΑ στα γραφεία του Ομίλου, Αλεξανδρείας 113.

Στην συνεδρίαση του ΔΣ θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Ομίλου μπορούν να παρευρίσκονται, αν το θέλουν, εκφέροντας και άποψη πάνω στα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.

Όποιος επιθυμεί να τεθεί θέμα προς συζήτηση μπορεί να το γνωστοποιήσει στο ofa@ofa.gr.

Comments are closed.