Εικόνες σε πραγματικό χρόνο

Εικόνες σε πραγματικό χρόνο από τροχιακά και επίγεια τηλεσκόπια:

Ηλιακές κηλίδες

SOHO EIT 171 Latest Image

SOHO LASCO C3 Latest Image

Το ηλιακό στέμμα από το MLSO

Η θέση του ISS

Comments are closed