Καταστατικό ΟΦΑ

Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ” με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης Άρθρο 2 Σκοποί του Σωματείου είναι: α) Η διάδοση του ενδιαφέροντος και της αγάπης για την Αστρονομία, την παρατήρηση του Ουρανού και την εξερεύνηση του Διαστήματος. β) Η συνεργασία και αύξηση σε…

συνέχεια…